W trosce o bezpieczeństwo danych Klientów oraz Użytkowników strony www.horyzontbezkonca.pl, a także mając na względzie wymogi wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), opracowana i przyjęta zostaje Polityka Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów oraz Użytkowników Serwisu w związku z przekazywaniem przez nich danych oraz korzystania z funkcjonalności strony internetowej www.horyzontbezkonca.pl.

I. DEFINICJE
• Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników, tj. Magdalena Dudek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HORYZONT BEZ KOŃCA MAGDALENA DUDEK, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-307), przy ul. Batalionów Chłopskich nr 87B lok. 20, NIP: 9522020408, REGON: 364938023, adres poczty elektronicznej: m.dudek@horyzontbezkonca.pl;
• Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora;
• Polityka Prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu;
• Serwis – strona internetowa pod adresem: www.horyzontbezkonca.pl;
• Użytkownik – każdy podmiot korzystający i przekazujący Administratorowi swoje dane osobowe, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej udostępniony w Serwisie, bądź wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego;

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

a) przesyłania Newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera;
b) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika zamierzających do jej zawarcia;
c) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego w Serwisie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego;
d) przesłania oferty w związku z zapytaniem Użytkownika;
e) niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnie usług, w przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z usług Administratora;
f) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
g) badania satysfakcji Użytkownika, a także w celach statystycznych i analitycznych.

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu podanie danych osobowych jest konieczne. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności oświadcza, iż:
a) przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem;
b) zbiera i przetwarza dane osobowe w celach prawnie dopuszczalnych oraz nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) przechowuje dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia calu przetwarzania.
Przekazując jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz że akceptuje postanowienia w niej zawarte.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo:
a) dostępu do swoich danych;
b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawdziwe;
c) żądania zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, które go dotyczą;
d) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
e) ograniczenia przetwarzania;
f) przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do GIODO.

V. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe Użytkowników dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) podmiotom współpracującym z Administratorem;
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
c) biurom rachunkowym;
d) podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;
e) dostawcom oprogramowania służącego do komunikacji.

VI. PLIKI COOKIES
W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies, czyli tzw. „ciasteczka”, które umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies. Użytkownik korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości. Należy mieć jednak na względzie, iż wyłączeni lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

VII. KONTAKT
Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych lub informacji dotyczących Polityki Prywatności poprzez korespondencję elektroniczną na adres: m.dudek@horyzontbezkonca.pl.