Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

    Przesyłając CV:
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Horyzont bez końca Magdalena Dudek z siedzibą w Warszawie 01 -307 Warszawa ul. Batalionów Chłopskich 87B/20, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procedury naboru, rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, by przystąpić do procesu rekrutacji. Informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Horyzont Bez Końca Magdalena Dudek z siedzibą w Warszawie 01 -307 Warszawa ul. Batalionów Chłopskich 87B/20 , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2. Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych i wykonywania praw z nimi związanych należy wykonywać poprzez adres e-mail: m.dudek@horyzontbezkonca.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia obecnej procedury naboru. 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim, po uzyskaniu zgody. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 6. W każdym momencie może Pan/ Pani wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 7. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, maksymalnie czas 24 miesięcy. 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do organu nadzorczego, przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Informuję, że masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowym. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z m.dudek@horyzontbezkonca.pl